Z á k l a d n á   u m e l e c k á   š k o l a   S l o v e n s k á   Ľ u p č a
Bábkoherci ZUŠ sa zúčastnili prestížneho Medzinárodného festivalu tradičného bábkového divadla Anderleho Radvaň, ktorý sa konal v Banskej Bystrici 5.-7. septembra 2013. Po predstavení v rámci Detskej scény zožali veľký úspech.
Hrali: Lenka Chmarová, Dominika Machalová, Roman Vaňo, Lucia Maloveská a Terézia Šusteková.
Základná umelecká škola Slovenská Ľupča / Školská 16 / 976 13 Slovenská Ľupča
IČO: 45 016 909 / Telefón: 0911 294 924
zussllupca@gmail.com
marcel ©