Z á k l a d n á  
u m e l e c k á  
š k o l a  
S l o v e n s k á  
Ľ u p č a
DFS Drienka
Detský folklórny súbor
DRIENKA

fotogaléria
DFS DRIENKA tancoval pre Červený kríž
fotogaléria
Stavanie mája v Slovenskej Ľupči
fotogaléria

nasledujúca strana »
Vianočná DISCO DFS Drienka
Tak ako je každý rok zvykom, aj tento sme sa spoločne stretli na vianočnej disco. Chytili sme sa za ruky, zaspievali Tichú noc, vyslovili mnoho želaní a popriali si krásne sviatky. Samozrejme neobišlo sa to bez dobrôt, ktoré pre nás napiekli maminky, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Užili sme si zábavy a ako správni tanečníci tancovali sme, kým nás nohy neboleli.
Preto svorne všetkým prajeme: Šťastie, zdravie pokoj svätý vinšujeme Vám....
Veselé sviatky prežité v kruhu rodiny a všetko dobré do Nového roku 2014 praje kolektív DFS Drienka.
DFS DRIENKA na 19. ročníku Hontianskej parády v Hrušove
Náš súbor Drienka pozvali organizátori do programu Deti a tradície, ktorý bol naplánovaný v sobotu 16. augusta v I. programovom bloku na hlavnom amfiteátri. Okrem tohto hlavného vystúpenia sme sa predstavili s Horehronským blokom aj na Lesnej scéne. Na Hontianskej paráde sme prezentovali horehronské zvyky a obyčaje, piesne a tradície prostredníctvom našich choreografií. Na hlavnom amfiteátri sme vystúpili s tancom Koť sa Čimo ženiu, ktorý pre nás upravila Táňa Salajová. Za svoje vystúpenie sme zožali obrovský potlesk a uznanie publika. Organizátori nám poďakovali za výborné tanečné prevedenie a atmosféru, ktorú sme počas nášho predstavenia vytvorili. Od starostu obce Hrušov sme dostali ďakovný list. / celý text »
DFS DRIENKA na reprezentačnom zájazde v Bulharsku
V dňoch 23.8. – 29.8.2014 sa náš detský folklórny súbor Drienka zúčastnil reprezentačného zájazdu v meste Aheloj v Bulharsku. Išlo o medzinárodný detský folklórny festival, na ktorom sa zúčastnilo viac ako desať folklórnych súborov. Festival mal súťažný charakter.
Počas zájazdu sa vyskytlo aj viacero vtipných momentov. Autorom viacerých výrokov bol Robko Pustaj náš primáš, ktorému núkali vreckovku a on na to že čóóó? „Dvestovku“? Alebo upravil ľudovú pieseň na aktuálne podmienky: „Podskoč, vyskoč, do bazéna. Vyber si plavočky von z bazéna.“
/ celý text »
DFS DRIENKA na akciách okolitých obcí ale aj doma
Tohtoročný september sme sa poriadne vytancovali. Navštívili sme okolité obce, spoznali ich tradície, pochutnali si na dobrotách a spoznali nových ľudí. Ďakujeme krásne za pozvania, za možnosť ukázať čo v nás je, ale najmä za milé privítania, pochvalné slová či povzbudenia, ktoré sa nám dostali. Cítili sme sa u Vás/u nás výborne milí Medzibroďania, Ľupčania a Hiadlovčania. / celý text »
Haruľová šou v Medzibrode / fotogaléria »
Hradné huky 2014 / fotogaléria »
Hiadlovský krumplovník 2014 / fotogaléria »
Svätenie Ľupčianskeho dvojkríža
Dňa 16. októbra 2014 bol posvätený náš Ľupčiansky dvojkríž. Symbolika dvojkríža pramení v symbolike jednoduchého kríža. Kríž je prastarý symbol siahajúci hlboko do predkresťanských kultúr. Symbolizoval priestor, prírodu, štyri živly sveta, ale aj človeka. Symbol dvojitého kríža je s naším národom spojený už približne 1150 rokov. Dvojkríž bol symbolom Nitrianskeho kniežatstva a Veľkej Moravy. V Uhorsku sa v stredoveku používal dvojkríž ako znak naddunajských území Uhorska a je to aj najstarší známy uhorský znak. Prvá i druhá Slovenská republika nadviazala na slávnu históriu Veľkej Moravy a dvojkríž, náš historický symbol, tak vstúpil do najnovších dejín nášho národa. Náš Ľupčiansky dvojkríž sme chceli vystavať pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie a zároveň k 150. výročiu vzniku Matice slovenskej. Aj napriek tomu, že sa nám to o rok posunulo, je to významná udalosť pre našu obec, ale nás všetkých. Kríž po príhovore Jany Krížovej slávnostne posvätil katolícky farár, pán dekan Peter Ivanič. Tohto slávnostné aktu sa zúčastnilo viacero občanov našej obce aj za prítomnosti pána starostu Ing. Miroslava Macáka a pána Petra Krča, konateľa Píli Ľubietová, ktorý nám drevo na kríž daroval. O výbornú atmosféru s krásnymi spevmi sa postarala spevácka skupina DFS Drienka pod vedením Mati Fodorovej. Dúfame a veríme, že sa tento dvojkríž stane ďalším symbolom našej obce a že budeme naň spoločne hrdí. Za realizáciu tohto diela ďakujeme predovšetkým Matici slovenskej, Obci Slovenská Ľupča a Píle Ľubietová. Za návrh ďakujeme architektovi Emilovi Krížovi a za realizáciu umelcovi Martinovi Jánošovi.
Základná umelecká škola Slovenská Ľupča / Školská 16 / 976 13 Slovenská Ľupča
IČO: 45 016 909 / Telefón: 0911 294 924
zussllupca@gmail.com
marcel ©