Z á k l a d n á  
u m e l e c k á  
š k o l a  
S l o v e n s k á  
Ľ u p č a
DFS Drienka
Detský folklórny súbor
DRIENKA

fotogaléria
DFS DRIENKA tancoval pre Červený kríž
fotogaléria
Stavanie mája v Slovenskej Ľupči
fotogaléria

nasledujúca strana »
predchádzajúca strana »
5 – 1000x ĎAKUJEME
Po roku činnosti, snahy, potu, odopierania si voľných víkendov... môžeme všetci ako členovia kolektívu DFS Drienka povedať poriadne nahlas: „Ďakujeme!“
Prvé veľké ďakujem patrí našim deťom, ktoré sa za tento rok naučili veľa nového. Naučili sa nové tanečné motívy, prvky, variácie... z ktorých sme spoločne vystavali nové tance. Naučili sa spievať pesničky, muzikanti ich dokázali zahrať. Naučili sa aktívnej spolupráci, vyjadrovaniu vlastného názoru, zmýšľania v prospech seba, ale najmä celého kolektívu. Slová „tolerancia“, „empatia“ a „zodpovednosť“ sa im stali bežnými pojmami v ich slovníku, čím sme spoločne vytvorili úžasný priateľský kolektív.
Druhé veľké ďakujem patrí rodičom (starým rodičom) našich detí, pretože každý jeden z nich nám pomohol tak ako vedel. Ďakujeme za pomoc pri zháňaní krojov, za vybavenie našej lekárničky, za „dohodenie“ vystúpení, za pomoc na skúškach, za pomoc na akciách, za najrýchlejšie prezliekanie detí počas vystúpení, za naše „narodeninové“ prekvapenie, za „vianočné“ prekvapenie, za každý dobrý nápad, dobre mienenú radu, za povzbudenie, milé slová a podporu.
/ celý text »
DFS DRIENKA a vystúpenia v mesiaci október
Po viacerých septembrových víkendoch strávených so súborom sme v októbri o nič menej nezaháľali. Zatancovali sme si na troch zaujímavých akciách. Prvé októbrové vystúpenie malo pre nás zvláštne čaro. Prizvali nás k udalosti svätenia Ľupčianskeho dvojkríža, kde sme zaspievali horehronské pesničky. Druhé vystúpenie je vďaka publiku, ktorému bolo adresované pre tento mesiac charakteristické. Október je mesiacom úcty k starším a nielen vtedy by sme si mali uvedomiť, že „Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi." A aj my sme pre našich starkých v obci pripravili program, ktorý ich veríme, že potešil. Svedčili o tom slová chváli, ktoré dostali priamo tanečníci. Posledné vystúpenie bola zase naopak venované mladej generácii, našim kamarátom, spolužiakom, ale aj pani učiteľkám a pánom učiteľom zo ZŠ Sama Cambela. Deň pred jesennými prázdninami sme predviedli naše tanečné, spevácke a muzikantské schopnosti a ukázali všetko čo dokážeme. Po vystúpení sme medzi kamarátov odchádzali s dobrými pocitmi a potešili nás samé pozitívne reakcie. Sme veľmi radi, že sa môžeme prezentovať na rôznych podujatiach a že svojou chuťou, entuziazmom do spevu a tanca dokážeme potešiť srdiečka našich divákov. Ďakujeme.
DFS DRIENKA oslávila prvý rok svojej existencie
Vďaka Maťke Lipovej a výdatnej pomoci Emča s Biankou, ktorí si pre nás pripravili sladké prekvapenie sme na jednej "bežnej" skúške oslávili rok činnosti. Za ten rok sme toho zažili naozaj veľmi veľa a aj veľa dokázali. A to všetko preto, že sme jeden úžasný kolektív, že sa máme radi, že sa akceptujeme a tešíme sa na chvíle, ktoré spolu strávime. Preto v duchu priateľstva a vzájomného porozumenia dokážeme v ľudovom tanci, hudbe či speve divy.
Detská tancovačka
Nedeľu 30.11.2014 sme strávili úplne inak ako v iné nedele. Hneď ráno sme sa všetci súboristi stretli, nasadli do autobusu a vybrali sa na GAS-ko, kde pre nás a niekoľko ďalších súborov z BB a BR okresu pripravilo Stredoslovenské osvetové stredisko Detskú tancovačku. No bolo nás tam veľmi veľa detí ale pod taktovkou Maťa Urbana sme sa do sýtosti zahrali a vytancovali. Po obede sme vystupovali a každý z nás ukázal krásny tanec z oblasti Horehronia... Našim Čimom sme potešili divákov ale aj Táňu Salajovú, ktorá nám ho pred 2 rokmi postavila. Ďakujeme Táni.
DFS DRIENKA v Štátnej opere
Bežný štvrtok 29. januára pre nás súboristov by znamenal skúšky, zhrávku a makanie. Ale pre tento deň tomu tak nebolo. Namiesto pravidelného tréningu sme šli všetci (celý súbor - 70 detí) na návštevu do Štátnej opery v Banskej Bystrici na baletnú rozprávku Ferdo mravec. Na predstavenie sme sa veľmi tešili, pretože v hlavnej úlohe Ferda bol náš Janko Jamrich - sólista baletu, ktorý nás učí na súbore. Predstavenie sa nám veľmi páčilo, Vžili sme sa do deja, zažívali sme s Ferdom dobrodružstvá, pomáhali sme mu nájsť spravodlivosť, chceli sme potrestať Truhlíka a tešili sme sa z jeho lásky k Lienke. Mali sme nádherný umelecký zážitok a ďakujeme Jankovi za jeho sprostredkovanie. Taktiež sme radi, že naše deti mali príležitosť navštíviť operu a vidieť aj iné formy tanca. Pretože je našou snahou priblížiť im nielen rôzne formy ľudového tanca, čomu sa venujeme bežne na skúškach - teraz aj za pomoci Jakuba Jablonského - nového kolegu, ale aj rozšíriť ich obzory o krásu, eleganciu a vzácne hodnoty, ktoré ponúka klasický tanec.
DFS DRIENKA v novom roku v novom šate
Vďaka dobrým ľuďom sa nám podarilo obliecť naše deti do Nového roku jednotne nielen do kroja, ale aj do flisových mikín a tričiek s našim logom. Takže na vystúpeniach, festivaloch, súťažiach či rôznych podujatiach budeme môcť našu ZUŠku a obec reprezentovať v jednotnom šate.
Ďakujeme Jarka a Michal.
Základná umelecká škola Slovenská Ľupča / Školská 16 / 976 13 Slovenská Ľupča
IČO: 45 016 909 / Telefón: 0911 294 924
zussllupca@gmail.com
marcel ©