Z á k l a d n á  
u m e l e c k á  
š k o l a  
S l o v e n s k á  
Ľ u p č a
aktuálne
Kalendár ZUŠky / 2014
Základná umelecká škola
Slovenská Ľupča
Školská 16
976 13 Slovenská Ľupča
IČO: 45 016 909
Tel.: 0911 294 924
zussllupca@gmail.com


Naše služby
Vieme zabezpečiť ozvučenie
/ viac ...

Výchovné koncerty
Osobnosti slovenskej populárnej hudby
/ viac ...
 Kalendár ZUŠ 2014 / galéria
Základná umelecká škola Slovenská Ľupča / Školská 16 / 976 13 Slovenská Ľupča
IČO: 45 016 909 / Telefón: 0911 294 924
zussllupca@gmail.com
marcel ©