Z á k l a d n á  
u m e l e c k á  
š k o l a  
S l o v e n s k á  
Ľ u p č a
aktuálne
Slávnostné otvorenie
nových priestorov
ZUŠky

10. október 2013
/ fotogaléria
Základná umelecká škola
Slovenská Ľupča
Školská 16
976 13 Slovenská Ľupča
IČO: 45 016 909
Tel.: 0911 294 924
zussllupca@gmail.com


O škole
Základné informácie
o učiteľoch a žiakoch
/ viac ...

Výchovné koncerty
Hugo, Máša a Ponožkáči
/ viac ...
Naše služby
Vieme zabezpečiť ozvučenie!
Základná umelecká škola v Slovenskej Ľupči okrem
výchovno-vzdelávacej činnosti ponúka ozvučenie hudobných
podujatí hlavne v kluboch a kinosálach
s kvalitným systémom HK-Audio.
V prípade záujmu kontaktujte prosím Mgr. Iva Petríka
na tel: 0907 222 578
Základná umelecká škola Slovenská Ľupča / Školská 16 / 976 13 Slovenská Ľupča
IČO: 45 016 909 / Telefón: 0911 294 924
zussllupca@gmail.com
marcel ©