Z á k l a d n á  
u m e l e c k á  
š k o l a  
S l o v e n s k á  
Ľ u p č a
aktuálne
Slávnostné otvorenie
nových priestorov
ZUŠky

10. október 2013
/ fotogaléria
Základná umelecká škola
Slovenská Ľupča
Školská 16
976 13 Slovenská Ľupča
IČO: 45 016 909
Tel.: 0911 294 924
zussllupca@gmail.com


O škole
Základná umelecká škola v Slovenskej Ľupči sídli od 10.10.2013
v strešnej vstavbe Základnej školy Sama Cambela na Školskej ulici
v primerane tichom prostredí.
Nakoľko sme v minulosti vyučovali v prenajatých priestoroch v súčasnosti sa môžeme pochváliť novými učebňami pre individuálne, ale aj kolektívne vyučovanie. ZUŠ v Slovenskej Ľupči bola zaradená do siete škôl prvého septembra 2007 a vznikla odčlenením sa od Základnej umeleckej školy v Brusne. Škola má približne 350 žiakov, ktorí majú k dispozícii štyri umelecké odbory:
1. Hudobný – hra na klavíri, hra na keyboarde, hra na akoredóne, hra na husliach, hra na kontrabase, hra na flaute (dychových nástrojoch), hra na gitare, hra na bicích nástrojoch, spev,
     2. Výtvarný,
          3. Literárno – dramatický,
               4. Tanečný.
                    ZUŠ v Slovenskej Ľupči navštevujú žiaci z obce
                       Slovenská Ľupča a žiaci z okolitých obcí - Lučatín,
                          Podkonice, Strelníky, Hiadeľ, Selce a Priechod.
                            Ich vekové rozpätie korešponduje
                              s vekom detí ZŠ.
Základná umelecká škola Slovenská Ľupča / Školská 16 / 976 13 Slovenská Ľupča
IČO: 45 016 909 / Telefón: 0911 294 924
zussllupca@gmail.com
marcel ©