Základná umelecká škola
Slovenská Ľupča
Školská 16
976 13 Slovenská Ľupča
IČO: 45 016 909
Tel.: 048/415 77 94
0911 294 924
zussllupca@gmail.com

O škole
Základné informácie
o učiteľoch a žiakoch
/ viac ...

Výchovné koncerty
Hugo, Máša a Ponožkáči
/ viac ...
Výchovné koncerty
Osobnosti Slovenskej populárnej hudby
Základná umelecká škola v Slovenskej Ľupči Vám
ponúka „Akustický výchovný koncert“ so zameraním
na SLOVENSKÚ populárnu hudbu.
Koncert realizuje hudobná formácia FERVIDO.
V programe, ktorý trvá približne 50-60 minút zaznejú skladby
„Vráť mi tie hviezdy“, „V slepých uličkách“, „Loď do neznáma.“
/ viac ...